Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Grupa Dialogu Społecznego ds. Zwierząt w Mieście – XXXI spotkanie – zaproszenie

Urząd Miejski Wrocławia, Departament Prezydenta, Biuro Wrocław bez barier oraz Rzecznik ds. Dialogu Społecznego zaprasza na 31. spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Zwierząt w Mieście.

Więcej →

Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Technologii Obywatelskich

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Technologii Obywatelskich, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2018 r. (środa) w godz. 14:00-16:00 w siedzibie Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. przy ulicy Rękodzielniczej 1.

Więcej →

NGO zapraszamy do udziału w ankiecie! Wspierajmy dialog międzykulturowy we Wrocławiu!

W związku z pracami nad Wrocławską Strategią Dialogu Międzykulturowego oraz w nawiązaniu do Forum Międzykulturowego, które odbyło się w dniu 22.04.2017 prowadzone są badania, których celem jest pogłębienie diagnozy zasobów oraz potrzeb instytucjonalnych i społecznych w ramach działań na rzecz dialogu międzykulturowego we Wrocławiu. Państwa doświadczenie i opinie są kluczowe w procesie przygotowania strategii i tworzenia mapy zasobów instytucjonalnych i społecznych Wrocławia.

Więcej →

Dialog, tolerancja, edukacja – prezentacja działań UM

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe, zajmujące się tematyką tolerancji, dialogu i edukacji międzykulturowej oraz przeciwdziałania dyskryminacji na prezentację działań i projektów Urzędu Miejskiego dotyczącą wyżej wymienionych obszarów.
Więcej →

Spotkanie autorskie z dr Hanną Hamer

Jak nawiązywać trwałe relacje z najbliższymi? Jak rozmawiać o sprawach trudnych i bolesnych? Na te i wiele innych pytań odpowie dr Hanna Hamer, współautorka niezwykłej książki, doświadczony psycholog, a przede wszystkim mama dwóch dorosłych córek.

Więcej →