Projekt: Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących.

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski wraz z Fundacją Ari Ari realizuje projekt „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie  potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Więcej →