Spróbujmy się zrozumieć

Firma Dobre Kadry Sp. z.o.o oraz Fundacja „Umbrella“ prowadząca Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarzadowych Sektor 3 zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, ich pracowników oraz wolontariuszy na seminarium pt. „Spróbujmy się zrozumieć“ poświęcone tematyce aktywizacji zawodowej osób niedosłyszących i niesłyszących. Więcej →