We Wrocławiu prężnie rozwija się trzeci sektor. NGO rosną w siłę

„… We Wrocławiu wciąż rośnie znaczenie organizacji pozarządowych. Dodatkowo w mieście funkcjonują unikatowe – w skali kraju – struktury w zakresie współpracy trzeciego sektora z jednostką samorządu terytorialnego. – Na pewno grupy dialogu społecznego, koalicja i kongres są ewenementem w skali kraju i można śmiało powiedzieć, że pochodzą z Wrocławia. ”

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem:  https://www.wroclaw.pl/rozmawia/organizacje-pozarzadowe-we-wroclawiu-trzeci-sektor-ngo-wspolpraca