Zapisz się do newslettera

Przed wyborami samorządowymi – POSTAWILIŚMY na MŁODZIEŻ!

I realizujemy projekt. Partnerstwo naszych dwóch organizacji tj. Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zaowocowało wspólnym przedsięwzięciem.

Więcej →

Wybory do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zwracamy się z prośbą o wsparcie wniosku Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie uszczegółowienia procedury powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Więcej →

Szkolenie „Aktywne narzędzia i techniki konsultacji oraz budowanie pozytywnego postrzegania się partnerów współpracy”

Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji
i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.

Więcej →

Bezpłatne doradztwo specjalistyczne z zakresu „Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” już 17.10.2013r.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych na bezpłatne doradztwo specjalistyczne w formie warsztatowej z zakresu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w obszarze obowiązków wynikających z jej zapisów dla organizacji pozarządowych. Doradztwo ma na celu przekazanie uczestnikom informacji dot. obowiązków jakie ustawa nakłada na wszystkie fundacje (od ponad 3 lat) a także stowarzyszenia (od 2009 r.).
Więcej →