Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Żywa Biblioteka po raz 22 we Wrocławiu

Już w piątek 9 grudnia 2016 r. po raz 22 we Wrocławiu zagości Żywa Biblioteka. Od 14.00 do 20.00 w Pracowni Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA każdy będzie miał okazję porozmawiać z osobami należącymi do grup narażonych na dyskryminację, uprzedzenia, stereotypy i wykluczenie. Najbliższa edycja projektu odbywa się w ramach Dolnośląskiego Forum Wolontariatu.

Więcej →

Dolnośląskie Forum Wolontariatu

W imieniu Partnerstwa na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” serdecznie zapraszamy do udziału w Dolnośląskim Forum Wolontariatu podsumowującym szóstą edycję „Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu”, które odbędzie się we Wrocławiu w dniach 8-10 grudnia 2016 r.

Więcej →

Konkursy Wolontariackie 2015

Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

Więcej →

Strefa Seniora w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach współorganizowanego Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2014 serdecznie zaprasza do udziału w otwartej Strefie Seniora, która odbędzie się 6 grudnia 2014 r. we Wrocławiu.

Więcej →

Finał tegorocznej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu

W imieniu Partnerstwa na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” mamy zaszczyt zaprosić do udziału w Finale czwartej edycji „Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu”, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 4 – 7 grudnia 2014 r.

Więcej →

Wrocławskie Targi Wolontariatu 2014

Partnerstwo na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa SP Z.O.O. zaprasza na Wrocławskie Targi Wolontariatu.

Więcej →

Dolnośląski Festiwal Wolontariatu 2014 – zorganizuj go razem z nami!

W imieniu Partnerstwa na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” z przyjemnością zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje i grupy inicjatywne do zorganizowania razem z nami czwartej edycji „Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu”.

Więcej →

Wolontariusz na medal, czyli narzędzia oceny kompetencji wolontariuszy – bezpłatny warsztat

Partnerstwo na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” zaprasza koordynatorów wolontariatu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji z województwa dolnośląskiego zajmujących się współpracą z wolontariuszami na bezpłatny warsztat dot. narzędzia oceny kompetencji wolontariuszy, który odbędzie się 6 grudnia 2013 we Wrocławiu. Warsztat odbywa się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.