Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wsparcie doradcze dotyczące składania ofert i sprawozdań do Gminy Wrocław

Przypominamy, że do dn. 11.04.2014 w dni powszednie od 8.30 do 15.30 w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 (Vp. kancelaria), w ramach projektu „Do-wiedzieć”, wsparciem doradczym dotyczącym składania ofert i sprawozdań do Gminy Wrocław służy przedstawicielom NGO p. Marzena Mączka. Serdecznie polecamy!

Bezpłatne doradztwo specjalistyczne z zakresu „Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” już 17.10.2013r.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych na bezpłatne doradztwo specjalistyczne w formie warsztatowej z zakresu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w obszarze obowiązków wynikających z jej zapisów dla organizacji pozarządowych. Doradztwo ma na celu przekazanie uczestnikom informacji dot. obowiązków jakie ustawa nakłada na wszystkie fundacje (od ponad 3 lat) a także stowarzyszenia (od 2009 r.).
Więcej →