Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

„Międzynarodowa współpraca się opłaca”

10 mln zł na współpracę ponadnarodową w puli projektu grantowego.

W listopadzie rusza rekrutacja grantobiorców w projekcie:

„Międzynarodowa współpraca się opłaca”. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020 Więcej →

Weź udział w bezpłatnym projekcie „Moja Strefa Wpływu”!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym Projekcie „Moja Strefa Wpływu” finansowanym ze środków EFS! Więcej →