Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie informacyjne dotyczące metod niezawodowej edukacji dorosłych

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące niezawodowej edukacji dorosłych dnia 10 lipca 2018, w godzinach 18.00 – 20.00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 (sala wykładowa, parter). Na spotkaniu uczestnicy projektu  „Rozwój kadr wrocławskiego sektora pozarządowego dla skutecznej edukacji dorosłych” podzielą się doświadczeniami z udziału w szkoleniach zagranicznych, będziemy również rozmawiać o tym, jak udział w projekcie wpłynął na ich rozwój i rozwój ich organizacji, jakie nowe metody poznali i czego się nauczyli oraz dowiemy się więcej jakie możliwości współpracy międzynarodowej daje nam program Erasmus +.

 

Projekt „Rozwój kadr wrocławskiego sektora pozarządowego dla skutecznej edukacji dorosłych” był realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + (Edukacja Dorosłych).

Targi Pracy dla migrantów

Fundacji Ukraina zaprasza na Targi Pracy dla migrantów. Odbędą się one  23 maja 2018 roku w godz. 10.00-17.00 w Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju przy ul. Ruskiej 46A, lok 201.

Będą to pierwsze w Polsce targi pracy dla cudzoziemców, a ich celem będzie połączenie obcokrajowców o zróżnicowanym doświadczeniu i kompetencjach poszukujących pracy we Wrocławiu i lokalnych pracodawców doświadczających deficytu pracowników.

Partnerami targów jest Zachodnia Izba Gospodarcza i Impel. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, budżetu Państwa oraz Programu Unii Europejskiej Erasmus+.

 Więcej informacji o Targach pracy dla Migrantów znajdą Państwo:

– na stronie: https://www.targipracydlamigrantow.pl/

– na fanpage’u: https://www.facebook.com/targi.pracy.dla.migrantow/

Projekt szkoleniowy w ramach programu ERASMUS+

Celem projektu jest podniesienie kompetencji Seniorów obszarze posługiwania się nowoczesnymi technologiami (aplikacjami mobilnymi obsługiwanymi przez smartfony). Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 10 spotkań po 2 godziny lekcyjne. Szkolenie jest bezpłatne. Więcej →

Projekt szkoleniowy w ramach programu ERASMUS+.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji Seniorów obszarze posługiwania się nowoczesnymi technologiami (aplikacjami mobilnymi obsługiwanymi przez smartfony). Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 10 spotkań po 2 godziny lekcyjne. Szkolenie jest bezpłatne. Więcej →

Zakończenie realizacji projektu „Wzmacnianie kompetencji dla skutecznej edukacji dorosłych”!

Za nami liczne przygotowania, 14 mobilności kadry i wolontariuszy odbyte w formie 7 tandemów szkoleniowych, zdobyte nowe kompetencje, nawiązane nowe partnerstwa, zrealizowane spotkania pt. „Transfer wiedzy NGO”, dzielenie się rezultatami szkoleń w formie indywidualnych konsultacji podczas IV Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 2015 i mnóstwo nowych pomysłów na kolejne międzynarodowe przedsięwzięcia… Oto mija ostatni dzień projektu realizowanego wspólnie przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „UMBRELLA”, Fundację Przemian Społecznych – ZMIANA oraz Fundację „Aktywny Senior”, wraz z pięcioma organizacjami partnerskimi z Włoch, Cypru i Grecji.

Więcej →

OSTATNIE SZKOLENIA JUŻ ZA NAMI

Ostatnie dwa tandemy szkoleniowe wzięły udział w specjalistycznych kursach.

Więcej →

Dzielenie się wiedzą podczas IV Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych

Dnia 24 Maja 2015, już po raz czwarty na terenie Hali Stulecia odbyły się Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych. Coroczny Dzień Społecznej Super Mocy to wydarzenie o charakterze rodzinnego pikniku i największego święta NGO w regionie.

Więcej →

KOLEJNE SZKOLENIA ZA NAMI!

Kolejne dwa tandemy szkoleniowe wzięły udział w specjalistycznych kursach.

Więcej →

PIERWSZE SZKOLENIE JUŻ ZA NAMI!

Pierwszy tandem szkoleniowy pracowników Fundacji „UMBRELLA” wziął udział w specjalistycznym kursie dotyczącym planowania i zarządzania europejskimi projektami edukacyjnymi.

Więcej →

UCZYMY SIĘ DLA WAS!

Projekt „Wzmacnianie kompetencji dla skutecznej edukacji dorosłych” powstał z inicjatywy Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz organizacji partnerskich Fundacji Aktywny Senior i Fundacji Przemian Społecznych – Zmiana. Partnerstwo to, współpracujące na co dzień w obszarze rozwoju społecznego i uzupełniające swoje działania w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym, chce poszerzyć swój zasięg o wymiar europejski w zakresie edukacji dorosłych, kształcenia zawodowego dla sektora pozarządowego oraz pracy na rzecz spójności społecznej.

Więcej →