Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „SAMO-Dzielni”

Fundacja „Promyk Słońca”, w partnerstwie z Gminą Wrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „SAMO-Dzielni”, które odbędzie się 8 lutego o godzinie 12:30 w sali konferencyjnej SEKTORA 3.

Więcej →

Projekt „SAMO-Dzielni” dla osób niepełnosprawnych.

Fundacja „Promyk Słońca”, w partnerstwie z Gminą Wrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu, realizuje projekt „SAMO-Dzielni”. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia w zakresie usług asystenckich.

Więcej →

Spotkanie z Panią Janiną Ochojską

Fundacja „Promyk Słońca” zaprasza na spotkanie z legendą pomocy humanitarnej, panią Janiną Ochojską. Spotkanie odbędzie się w piątek 22 kwietnia o 16.00 w siedzibie oddziału Fundacji „Promyk Słońca” przy ul. Swobodnej 8a we Wrocławiu, wejście B, IV piętro.

Więcej →

Wrocławski Punkt Informacji Dla Osób Niepełnosprawnych

Informujemy, że od 1 sierpnia we Wrocławiu działa Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych, prowadzony przez Fundację Promyk Słońca w ramach zadania publicznego zleconego przez Gminę Wrocław.

Więcej →