Asystent osoby niepełnosprawnej – projekt Fundacji Spokojna Jesień

Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej jest odpowiedzią na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia, ich rodzin i opiekunów. Powstał z inicjatywy Gminy Wrocław. Realizowany jest przez Fundację „Spokojna Jesień” w terminie od:  02.04.2013  do  31.12.2013.
Więcej →