Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Fundacja Umbrella rozpoczyna zbiórkę pieniężna

Szanowni Państwo,

ogłaszamy zbiórkę pieniężną na rzecz działań przeznaczonych w celu organizacji pomocy materialnej dla uchodźców z Ukrainy. Fundacja Umbrella od 28 lutego sprawnie zarządza Centrum Pomocy, jednak coraz częściej mierzymy się z brakami funduszy. W linku poniżej znajduje się formularz PayPal, dzięki któremu można wspierać nasze akcje:

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=5FUMPWTQGAJEN

Dołącz Do Zespołu Fundacji Pomagamy Jak Możemy

Fundacja Pomagamy Jak Możemy zatrudni koordynatora, któremu powierzy następujące zadania:

  • Odpowiedzialność za kreowanie i koordynację akcji i wydarzeń charytatywnych zbieżnych z celami Fundacji, w tym zbiórek publicznych
  • Pozyskiwanie partnerów do akcji charytatywnych
  • Bieżące monitorowanie oraz pozyskiwanie środków publicznych na finansowanie działalności statutowej Fundacji (dotacje, subwencje, granty, konkursy ofert)
  • Fundraising
  • Obsługa mediów społecznościowych oraz strony www Fundacji
  • Bieżąca obsługa dokumentów, formalności, rozliczeń (w tym np. gromadzenie, opisywanie i przekazywanie dokumentów do biura księgowego, sporządzanie wymaganych sprawozdań, etc.)

Więcej informacji pod adresem:
Oferta pracy – Fundacja Pomagamy Jak Możemy

Projekt „Klub Aktywności i Rozwoju”

Klub Aktywności i Rozwoju- współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundacja Eudajmonia zaprasza do udziału w Projekcie „Klub Aktywności i Rozwoju”.

Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących Wrocław i Powiat Wrocławski. Opiera się na aktywizacji o charakterze społecznym i zawodowym. Oferujemy kursy, szkolenia i płatne staże podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Zapraszamy osoby z aktualnym orzeczeniem, bierne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń PCPR i OPS.

Projekt będzie realizowany od poniedziałku do piątku, 6h dziennie.

Oferujemy korzystanie ze wsparcia doradców zawodowych i psychologów, projekt umożliwia poszerzanie kompetencji w wybranych, interesujących uczestnika obszarach.
Kontakt pod numerem telefonu: 517534248 lub mailowo: k.mackow@eudajmonia.pl, r.szerement@eudajmonia.pl

Konkurs „Dolnośląska Akademia Samorządu 2019”.

Fundacja „Merkury” – członek Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych – zaprasza aktywną młodzież do udziału w konkursie „Dolnośląska Akademia Samorządu 2019”.

Celem konkursu jest wsparcie finansowe realizacji inicjatyw przygotowanych przez młodzieżowe grupy nieformalne w obszarze samorządności. Oprócz wsparcia finansowego do 1.500 zł laureaci zapraszani są na 3.dniowe wyjazdowe szkolenie, podczas którego dopracowywane są ich pomysły, rozwija ich umiejętności organizacyjne i pracy w zespole, spotykają się z ciekawymi samorządowcami i młodzieżowymi liderami.

Po więcej szczegółów zapraszamy na:
https://www.facebook.com/DolnoslaskaAkademiaSamorzadnosci
LUB
https://www.merkury.org.pl

Formularz inicjatywy młodzieżowej 2019

Regulamin konkursu DAS 2019

Szkolenie: Tworzenie fundacji i stowarzyszeń

Termin: 2.03.2016 r. godz. 16:00-20:00
Uczestnicy
: grupy inicjatywne (do 3 lat działalności) działające na terenie Wrocławia/osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu.
Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia 29.02.2016r.)
Więcej →

Międzynarodowy Program Intermarium – BEZPŁATNE STUDIA LICENCJACKIE!

Program Intermarium adresowany jest do obywateli Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy, bez względu na wiek. Jedyne warunki wstępne to:
1. wykształcenie minimum średnie,
2. znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (nie wymagamy certyfikatu).
Więcej →

SZKOLENIE Zakładanie fundacji krok po kroku

Termin: 09.02.2015r. (poniedziałek) godz. 16:00-20:00

Miejsce: ul. Legnicka 65, Wrocław

Zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia  02.02.2015 r.).
Więcej →

SZKOLENIE Pozyskiwanie środków na działalność statutową organizacji pozarządowych

Termin: 09.02.2015r. (poniedziałek) godz. 10:00-16:30

Miejsce: ul. Legnicka 65, Wrocław

Zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia  02.02.2015 r.)
Więcej →

5 Noworoczny Koncert Charytatywny

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci zaprasza na 5. Noworoczny Koncert Charytatywny. Więcej →

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA! Tworzenie stowarzyszenia krok po kroku

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych).

Więcej →

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA ! Szkolenie: Zakładanie fundacji krok po kroku

Uczestnicy: osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych).

Termin: 09.12.2014 (wtorek) godz. 16.00-20.00

Miejsce:  ul. Legnicka 65, Wrocław
Więcej →

Zapraszamy na szkolenia!

Zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowych: fundacji i stowarzyszeń
Termin: 23.10.2014 godz. 16:00-20:00

Tworzenie i zarządzanie projektami
Termin: 28-29.10.2014 godz. 9:30-16:00

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 19.10.2014.