Szkolenia w ramach projektu Punkt Wsparcia edukacyjno – zawodowego „Kariera bez Barier” dofinansowywanego ze środków Urzędu Miasta Wrocław

1 .Kreatywny umysł – większe szanse na rynku pracy.  Metody i techniki skutecznego poszukiwania pracy

2. Jak dobrze przygotować  się do procesu rekrutacyjnego? Od pisania dokumentów
aplikacyjnych poprzez rozmowę kwalifikacyjną po Assessment Center

Więcej →