Spotkania Klubu Języka Rosyjskiego dla Początkujących

Zapraszamy wszystkie nowe osoby chcące uczestniczyć w Klubie na każde z kolejnych
spotkań. Odbyło się wstępne spotkanie organizacyjne. Zaczynamy uczyć się rosyjskiego od podstaw – 30 kwietnia 2015 r., godz. 18.00.

Więcej →