Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert UM Wrocławia 2015 / 2016

Urząd Miejski Wrocławia zaprasza organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do wskazywania osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy  na rok 2016.

Więcej →

Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miejski Wrocławia na rok  2014.

Więcej →