Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje społeczne: jak chcemy korzystać z wrocławskich parków?

Zapraszamy wrocławskie organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych: 23 maja – 15 czerwca 2016. Jak pogodzić swobodę wypoczynku i rekreacji z poszanowaniem zieleni, bezpieczeństwem i komfortem mieszkańców, a zarazem ochroną wspólnego mienia?

Więcej →

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjno-doradcze we Wrocławiu pn. „Konsultacje społeczna w praktyce”

Celem spotkania jest przekazanie wiedzy na temat różnego typu partycypacyjnych metod diagnozowania problemów lokalnych i programowania skutecznych, powszechnie akceptowanych rozwiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości i planowania przestrzennego.

Więcej →

Konsultacje społeczne w ramach „Wrocław rozmawia”

Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. wraz z Miastem Wrocław zapraszają mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018. Konsultacje mają na celu wymianę wiedzy o obszarze w dialogu z mieszkańcami, poznanie zgłaszanych potrzeb i zachęcenie do włączania się w inicjatywy poprawiające jakość życia mieszkańców Przedmieścia Oławskiego i Nadodrza.
Więcej →

Jak chcemy rozmawiać o przyszłości Wrocławia?

Kiedy, gdzie, jak i z kim mieszkańcy chcą rozmawiać o mieście? Na odpowiedzi czeka miejskie Biuro ds. Partycypacji Społecznej. Swoje propozycje można wysyłać na adres: konsultacje@um.wroc.pl
Więcej →

Poradniki dotyczące konsultacji społecznych – zapraszamy do lektury!

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poradnikiem dobrych praktyk oraz poradnikiem konsultacji społecznych, które powstały w ramach realizacji projektu: Dolnośląska Platforma Dialogu i Konsultacji Społecznych.

Więcej