Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dołącz Do Zespołu Fundacji Pomagamy Jak Możemy

Fundacja Pomagamy Jak Możemy zatrudni koordynatora, któremu powierzy następujące zadania:

  • Odpowiedzialność za kreowanie i koordynację akcji i wydarzeń charytatywnych zbieżnych z celami Fundacji, w tym zbiórek publicznych
  • Pozyskiwanie partnerów do akcji charytatywnych
  • Bieżące monitorowanie oraz pozyskiwanie środków publicznych na finansowanie działalności statutowej Fundacji (dotacje, subwencje, granty, konkursy ofert)
  • Fundraising
  • Obsługa mediów społecznościowych oraz strony www Fundacji
  • Bieżąca obsługa dokumentów, formalności, rozliczeń (w tym np. gromadzenie, opisywanie i przekazywanie dokumentów do biura księgowego, sporządzanie wymaganych sprawozdań, etc.)

Więcej informacji pod adresem:
Oferta pracy – Fundacja Pomagamy Jak Możemy

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci poszukuje koordynatora wolontariatu akcyjnego

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci to jedyne domowe hospicjum dla dzieci na Dolnym Śląsku. Cała opieka odbywa się w domu chorego dziecka. Siedziba Fundacji mieści się we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 47 i to jest miejsce pracy koordynatora.

Więcej →

Projekt Fit for Future – poszukiwany koordynator!

Koordynator po zapoznaniu się z ideą i dotychczasową działalnością w ramach projektu ma możliwość jego przedefiniowania i dostosowania do nowego otoczenia.

Więcej →