Poszukiwani koordynatorzy wsparcia

sektor3_centrumprawkobiet

W związku z realizacją projektu „Model Wsparcia, jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym” Fundacja Centrum Praw Kobiet oddział we Wrocławiu organizuje nabór kandydatów na Koordynatora Wsparcia dla niezatrudnionych kobiet 50+ doświadczających przemocy domowej. Spotkanie informacyjne na temat projektu odbędzie się 5 września  2013 r. o godzinie 17:00 w Centrum Integracji Społecznej.

Więcej →