Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dołącz Do Zespołu Fundacji Pomagamy Jak Możemy

Fundacja Pomagamy Jak Możemy zatrudni koordynatora, któremu powierzy następujące zadania:

  • Odpowiedzialność za kreowanie i koordynację akcji i wydarzeń charytatywnych zbieżnych z celami Fundacji, w tym zbiórek publicznych
  • Pozyskiwanie partnerów do akcji charytatywnych
  • Bieżące monitorowanie oraz pozyskiwanie środków publicznych na finansowanie działalności statutowej Fundacji (dotacje, subwencje, granty, konkursy ofert)
  • Fundraising
  • Obsługa mediów społecznościowych oraz strony www Fundacji
  • Bieżąca obsługa dokumentów, formalności, rozliczeń (w tym np. gromadzenie, opisywanie i przekazywanie dokumentów do biura księgowego, sporządzanie wymaganych sprawozdań, etc.)

Więcej informacji pod adresem:
Oferta pracy – Fundacja Pomagamy Jak Możemy

Stowarzyszenie Anioły Wiedzy poszukuje koordynatorów

Stowarzyszenie Anioły Wiedzy Poszukuje 3 koordynatorów, którzy pomogą wspierać dzieci w edukacji i rozwijaniu pasji. Więcej →

Miejskie Centrum Wolontariatu zaprasza koordynatorów wolontariatu na dwudniowe szkolenie dotyczące zarządzania wolontariatem w organizacji

Współpraca w zespole i z zespołem wolontariuszy to wyzwanie. Jak zmotywować innych do działania? Czy każdy może być wolontariuszem? Jak planować pracę całego zespołu, aby przynosiło to wszystkim satysfakcję i radość? Jak pozyskać fundusze na realizację działań? Szkolenie dedykowane liderom, którzy już zajmują się koordynowaniem wolontariatu i tym, którzy na ta drogę chcą wkroczyć. Więcej →

Pozarządowy Ośrodek Kariery poszukuje do pracy w organizacji pozarządowej osoby na stanowisko: Koordynator/ka Uniwersytetu Dzieci

Uniwersytet Dzieci to organizacja non profit. Od 2007 r. prowadzimy nowoczesny program edukacyjny oparty na dziecięcej ciekawości. Zapraszamy naukowców, artystów, przedsiębiorców do dzielenia się wiedzą z dziećmi. W aktywny, badawczy sposób nasi studenci poznają naukę i otaczający świat.
Więcej →