Spotkanie podsumowujące prace nad Dokumentem „Kultura Obecna”

Dokument „Kultura Obecna” jest już po konsultacjach. Zapraszamy na spotkanie w tej sprawie wrocławskich twórców, ale także mieszkańców – odbiorców życia kulturalnego. Więcej →