Pogotowie Mediacyjne

W imieniu Fundacji Dom Pokoju, koordynatora projektu Pogotowia Mediacyjnego, zwaracamy się do Państwa z zaproszeniem do skorzystania z darmowych mediacji, które oferowane są wszystkim mieszkańcom Wrocławia oraz z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i informacji o darmowych mediachach, jakie Gmina Wrocław oferuje mieszkańcom miasta.

Więcej →