Badania związane z normalizacją Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leite-3 dla niesłyszących dzieci i młodzieży.

Ważna informacja dla rodziców dzieci niesłyszących, nauczycieli szkół integracyjnych, przedszkoli – oraz tych co mają wśród sąsiadów niesłyszących czyli każdego/każdej z nas.

Więcej →