,,Muzealny Tryptyk Niepodległościowy”

,,Muzealny Tryptyk Niepodległościowy” – cykl spotkań historycznych w ramach 100 lecia odzyskania Niepodległości w ramach obchodów 100 lecia odzyskania Niepodległości. Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Więcej →