Ogłoszenie o naborze ekspertów WFMI

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”  prowadzi nabór na ekspertów/ekspertki, którzy dokonają  oceny wniosków przyjmowanych w ramach dwóch naborów Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw.

Więcej →