PANATO PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM ROKU 2013

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO z Wrocławia została wybrana Najlepszym Przedsiębiorstwem Społecznym Roku 2013 w kategorii Pomysł na Rozwój w konkursie zorganizowanym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Wraz ze Spółdzielnią Socjalną „Serce Pogórza” PANATO otrzyma nagrodę w wysokości 25 tys. zł. Pomysł na powołanie PANATO zrodził się zimą 2011 r. w trakcie gry miejskiej, która odbyła się w ramach międzynarodowego projektu Future City Jobs realizowanego przez Instytucję Kultury Wrocław 2016.