Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

„Współdzielnia” – najważniejsze informacje o bezpłatnym wypożyczaniu zasobów dla NGO

„Współdzielnia” już działa, a zasoby są wypożyczane! Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje jak zostać Beneficjentem, jak wygląda procedura wynajmu zasobów. Zobacz, czy możesz podpisać Porozumienie o Współpracy.

Więcej →

Nabór kandydatów do Nagrody RPO dla zaangażowanych w ochronę praw osób z niepełnosprawnościami – edycja 2021

Do 31 sierpnia można zgłaszać kandydatury do tegorocznej edycji Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. doktora Macieja Lisa.

Nagroda ma charakter pieniężny i wynosi 10 tys. zł brutto. Może być przyznawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium RP lub za granicą.

Kandydatów z całej Polski mogą zgłaszać organizacje społeczne i uczelnie wyższe.

Więcej →

Laboratorium Dialogu – cykl debat online! 14-17-22.12.2020 r.

W ramach projektu LABORATORIUM DIALOGU – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Centrum Dialogu Obywatelskiego Centrum na Przedmieściu zapraszają na cykl debat online!

Pierwsza debata – 14.12.2020 | 16.00 – 17.30
SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W POLSCE
z udziałem:
– Beaty Hernik-Janiszewskiej, Prezeski Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”
– dr Małgorzaty Franczak z Fundacja Eudajmonia
– Prof. dr hab. n. med. Marią Sąsiadek, Kierowniczką Katedry i Zakładu Genetyki UM we Wrocławiu, Konsultantką krajową w dziedzinie genetyki klinicznej.
– Anny Józefiak-Materny, Dyrektorki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Więcej →

Ankieta „Turystyka osób niepełnosprawnych a budowanie świadomości społecznej na przykładzie Polski”

Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety pt. „Turystyka osób niepełnosprawnych a budowanie świadomości społecznej na przykładzie Polski”. Ankieta tylko dla osób z niepełnosprawnością.

Link do ankiety

Więcej →

IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Organizatorzy IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, zapraszają do udziału w w/w wydarzeniu – jest to środowiskowa dyskusja osób z niepełnosprawnościami na temat ich praw. Kongres odbędzie się 25 października br. w Warszawie, w budynku SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (ul. Chodakowska 19/31).
Więcej →

Warsztaty terapeutyczno – edukacyjne Asystent Zdrowienia

Nowy Projekt: ” Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych Zlecana ze Środków PFRON”. Otwarty Dialog zaprasza osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, które przeżyły kryzys psychiczny i mieszkają we Wrocławiu na Warsztaty terapeutyczno – edukacyjne Asystent Zdrowienia. Kontakt w sprawie zapisania się na warsztaty: Joanna Hautz-Sołtysiak tel. 504 693 154 adres mailowy: fundacja@otwartydialog.pl Więcej →

„Oswoić nieznane – kampania informacyjna na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami”

Od maja 2016r. rozpoczęliśmy realizację kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu dyskryminacji tej grupy społecznej pod nazwą: „Oswoić nieznane – kampania informacyjna na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami”. Kampania jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu http://www.mops.wroclaw.pl
Projekt będzie realizowany do 31.10.2016r. na terenie Wrocławia i jest skierowany do wszystkich jego mieszkańców.

Więcej →

Fundacja Aktywizacja zaprasza do udziału w projekcie „Profesjonalni Niepełnosprawni”

W ramach projektu Beneficjenci uzyskają dostęp do kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia, umożliwiającego wejście na rynek pracy oraz przygotowującego do podjęcia zatrudnienia.
Więcej →

Asystent osoby niepełnosprawnej – projekt Fundacji Spokojna Jesień

Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej jest odpowiedzią na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia, ich rodzin i opiekunów. Powstał z inicjatywy Gminy Wrocław. Realizowany jest przez Fundację „Spokojna Jesień” w terminie od:  02.04.2013  do  31.12.2013.
Więcej →