Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie o naborze ekspertów WFMI

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”  prowadzi nabór na ekspertów/ekspertki, którzy dokonają  oceny wniosków przyjmowanych w ramach dwóch naborów Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw.

Więcej →

Fajnie.org – nowy portal internetowy!

sektor3_fajnieorgJego powstanie to efekt realizacji przedsięwzięć w zakresie wsparcia dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie działań skierowanych do organizacji pracujących z młodzieżą na terenie Dolnego Śląska.

Więcej →