Wykorzystywanie orzeczeń sądowych przez organizacje pozarządowe – badanie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych prowadzi badanie na temat stopnia i sposobu wykorzystywania przez organizacje pozarządowe w swojej działalności orzeczeń sądowych (w sprawach cywilnych i karnych) oraz potrzeb i barier jakie napotykają w tym zakresie.
Więcej →