Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Zarządzanie zespołem w organizacji pozarządowej

Termin: 06.05.2015 godz.16:00-20:00 , 07.05.2015 godz.16:00-20:00 (szkolenie dwudniowe)
Zapisy: poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia 29.04.2015 r.) Więcej →

Szkolenie: Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w organizacji, w tym organizacji MIKRO

Termin: 27.05.2015 godz. 16:00-20:00 , 28.05.2015 godz. 09:30-15:30 (szkolenie dwudniowe)
Zapisy: poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia 19.05.2015 r.) Więcej →

Szkolenie z zakresu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej na bezpłatne szkolenie z zakresu:

Więcej →