Szkolenie dla klubów i świetlic środowiskowych. Otwarte konkursy ofert na rok 2014

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprasza na spotkanie merytoryczne przeznaczone dla przedstawicieli klubów i świetlic środowiskowych zainteresowanych  udziałem w otwartych konkursach ofert  na rok 2014
Więcej →