Z Widokiem na Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Dom Europy zaprasza na obchody Dnia Europy – piknik europejski wraz z debatą 'Z Widokiem na Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego', 9 maja 2018, Wrocław.

Zaproszenie na obchody Dnia Europy – piknik europejski oraz debata 'Z Widokiem na Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego', 9 maja 2018, Wrocław