3 etap konsultacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej miasta Wrocławia

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich zaprasza do udziału w 3 etapie konsultacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej miasta Wrocławia. Dotychczasowe spotkania, rozmowy z mieszkańcami, nadesłane uwagi, pozwoliły opracować dokumentację Planu Mobilności dla Wrocławia. Teraz chcemy ją z Wami skonsultować. Zachęcamy do składania uwag i pomysłów. Czekamy do 5 listopada!

Więcej →