Podnajem lokalu dla NGO

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wrocławska Galeria Młodych podnajmie lokal innej organizacji pozarządowej.

Więcej →