Konsultacje programu „Wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego i wrocławskich mediacji w 2015r.”

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (dawniej Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego) zaprasza przedstawicieli NGO na spotkanie konsultacyjne w sprawie programu „Wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego i wrocławskich mediacji w 2015 r.”

Więcej →