POSZUKIWANI WOLONTARIUSZE!

Wrocławski Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa (DAS), realizujący projekt Uczę się, poznaję – zmieniam! Syklakiraw pes, prynćkiraw – paruwaw! Wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej z terenu Dolnego Śląska, poszukuje WOLONTARIUSZY, którzy chcieliby zaangażowad się w projekt.

Więcej →