Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ważna wiadomość z ngo.pl: „stare” stowarzyszenia zwykłe – zgłoście się do nowej ewidencji!

W maju 2018 r. miną dwa lata od wejścia w życie nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zwykłe, zakładane przed 20 maja 2016 r. mają jeszcze tylko nieco ponad 2 miesiące na dostosowanie się do nowych przepisów. A co, jeśli tego nie zrobią? http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2169145.html

Szkolenie: Prawa i obowiązki organizacji pozarządowych w świetle nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rekrutacja przedłużona!

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych mieszkających na terenie Wrocławia.

Termin: 30.03.2016 r. godz. 16:00-20:00
Zgłoszenia
poprzez przesłanie wypełnionego formularza do dnia 18.03.2016 r.
Szkolenie odpłatne, ilość miejsc ograniczona.
Więcej →

Jak Pacjenci Mogą Skutecznie Wpływać Na System Ochrony Zdrowia?

Chcesz działać bardziej efektywnie? Chcesz nauczyć się współdziałania z innymi organizacjami pozarządowymi w Twoim regionie? Chcesz mieć wpływ na decyzje w ochronie zdrowia, które poprawią sytuację pacjentów?
Więcej →