Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt „AKCJA INTEGRACJA!”

Projekt „AKCJA INTEGRACJA!” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet  9. Wyłączenie Społeczne; Działanie 9.1. Aktywna Integracja. Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt „Akcja Integracja!” skierowany jest do 120 niezatrudnionych osób.

Więcej →

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „SAMO-Dzielni”

Fundacja „Promyk Słońca”, w partnerstwie z Gminą Wrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „SAMO-Dzielni”, które odbędzie się 8 lutego o godzinie 12:30 w sali konferencyjnej SEKTORA 3.

Więcej →