Debata nt. Ustawy o zawodzie psychologa

Czy wiesz, że dziś psychologiem może nazwać się każdy? Ramy prawne chroniące tę profesję są fikcją. Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii chce to zmienić! Przez szereg ogólnopolskich akcji działamy na rzecz nowej ustawy o zawodzie psychologa, która będzie wytyczać jasne ramy działania w zawodzie i chronić klientów usług psychologicznych.
Więcej →