Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Grupa Dialogu Społecznego ds. miejskiej polityki społecznej.

Kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. miejskiej polityki społecznej, które odbędzie się 2 marca 2018 r. w godz. 13.00 – 15.00 w siedzibie Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice (ul. Fryderyka Pautscha 4, 51-637 Wrocław). Więcej →

Spotkanie GDS ds. ewaluacji programu współpracy Wrocławia z NGO

Serdecznie zapraszamy na inauguracyjne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. ewaluacji programu współpracy Wrocławia z NGO. Więcej →

Inauguracyjne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. usług opiekuńczych

Zaproszenie, kierujemy przede wszystkim do lokalnych organizacji, które koncentrują swoje działania we Wrocławiu na rzecz pomocy osobom niesamodzielnym, starszym, niepełnosprawnym.
Więcej →

Spotkania Grup Dialogu Społecznego

Pomysł Grup Dialogu Społecznego (GDS) jest propozycją i zaproszeniem do dialogu wystosowanym przez UM Wrocławia/Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi /Rzecznika ds Dialogu Społecznego.
Więcej →