Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie podsumowujące prace nad Dokumentem „Kultura Obecna”

Dokument „Kultura Obecna” jest już po konsultacjach. Zapraszamy na spotkanie w tej sprawie wrocławskich twórców, ale także mieszkańców – odbiorców życia kulturalnego. Więcej →

Czeski wieczór kulturowy

Na spotkanie z kulturą czeską zapraszamy 27/10/2015 (wtorek) do Sektora 3 przy ul. Legnickiej 65. Zaczynamy o godzinie 17.00.
Więcej →