Stanowisko Zarządu oraz organizacji członkowskich Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych

W związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju związaną z epidemią COVID-19 Zarząd oraz organizacje członkowskie Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zwracają się do:

  •  Marszałka Sejmu RP
  • Marszałka Senatu RP
  • Premiera RP
  • Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego
  • Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  • Zarządów Województw
  • Zarządów Powiatów
  • Prezydentów Miast
  • Burmistrzów
  • oraz Wójtów

z apelem w następujących sprawach:

Więcej →