Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie z Tworzenia Projektów w Programie Mikrogranty NGO

Jeśli macie pomysł na ciekawe działanie, które chcecie sfinansować ze środków Programu Mikrogranty NGO, ale nie wiecie od czego zacząć, to zapraszamy Was na szkolenie z tworzenia mikro projektów.

Termin: 24- 25 kwietnia 2018 w godzinach od 16:00 do 20:00

Miejsce: Sektor 3 ul. Legnicka 65 Wrocław

Organizator: Fundacja Umbrella

Uczestnicy: Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych nie starszych niż 5 lat w KRSie lub innym rejestrze, działających terenie Wrocławia. Więcej →

„Kontrola w organizacji pozarządowej – uprawnienia i obowiązki organów kontrolujących oraz zasady postępowania podczas kontroli”

Fundacja „Merkury” we współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji pozarządowych oraz Fundacją „Umbrella” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących lub działających na rzecz podopiecznych (np. dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, trzeźwych alkoholików etc) na spotkanie szkoleniowe.

Więcej →

CELuj w… FUNDRAISING, czyli warsztat pozyskiwania funduszy dla NGO

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu tworzenia ofert współpracy, poszukiwania sponsorów, prowadzenia spotkań biznesowych i dowiedzieć się jak kreatywnie pozyskiwać środki na swoje działania, weź udział szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Edukacji CEL.

Więcej →

Leadership and collaboration – Skuteczne przywództwo i współpraca w zespole

Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym  przez firmę IBM GSDC Polska, w ramach programu „IBM Impact Grants”.

Więcej →

Szkolenie: Budowanie marki organizacji i komunikacja z otoczeniem

Termin: 11-12 sierpnia 2014r. godz. 9:30-15:30 (szkolenie dwudniowe)
Miejsce: ul. Legnicka 65, Wrocław

Więcej →

SZKOLENIE: Praca z grupą i animacja lokalnych społeczności

Termin: 20.03.2014 godz. 15:00-20:00 i 21.03.2014r. godz. 13:00-18:00
(szkolenie dwudniowe!)
Miejsce: ul. Legnicka 65, Wrocław, duża sala warsztatowa, I piętro
Zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia 11.03.2014r.)

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu.
Więcej →

ZAPRSZAMY NA SZKOLENIE: Obywatele dla Demokracji – Projekty tematyczne. Zasady aplikowania.

Termin: 14.03.2014r. godz. 14:00-18:00
Miejsce: ul. Legnicka 65, Wrocław, duża sala warsztatowa, I piętro
Zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia 7.03.2014r.)
Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu.
Więcej →

Szkolenie „Aktywne narzędzia i techniki konsultacji oraz budowanie pozytywnego postrzegania się partnerów współpracy”

Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji
i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.

Więcej →

Centrum Sektor 3 zaprasza na szkolenie „Przegląd źródeł finansowania NGO – podstawowe informacje”

Termin: 05.12.2013, godz. 9:00 – 16:30

Miejsce: Centrum Sektor 3, ul. Legnicka 65, duża sala warsztatowa (I piętro)

Więcej →

JUŻ JUTRO! Spotkanie informacyjne – Organizacje pozarządowe – aspekty prawne

Program spotkania:

1.    Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza.
2.    Odpowiedzialność członków zarządu organizacji pozarządowej za zobowiązania.

  • Ogólne pojęcie odpowiedzialności za zobowiązania zaciągane przez osoby prawne.
  • Odpowiedzialność członków zarządu fundacji i stowarzyszeń.
  • Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.
  • Odpowiedzialność organizacji pozarządowej jako pracodawcy, w szczególności za zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Odpowiedzialność wynikająca z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
  • Odpowiedzialność organizacji pożytku publicznego.

3.    Zbiórki publiczne

Więcej →

Wałbrzych. Bezpłatne szkolenie „Budowanie projektów społecznych”

Masz ciekawy pomysł ale nie wiesz jak ubrać go w ramy projektowe? Chcesz się dowiedzieć jak stworzyć dobry budżet projektu? Jak zdiagnozować potrzeby odbiorców projektu oraz dostosować rezultaty? Do czego w projekcie służy wykres GANTTA? Na te i wszystkie inne pytania uzyskasz odpowiedzi na bezpłatnym dwudniowym szkoleniu z BUDOWANIA PROJEKTU.

Więcej →

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – Pozarządowy Ośrodek Kariery zaprasza na warsztaty!

Przegapiła(-e)ś termin składania wniosku?
Twój projekt nie uzyskał dofinansowania?
Otrzymała(-e)ś kolejne poprawki do sprawozdania (do wykonania w trybie pilnym) a wszyscy Twoi współpracownicy odpoczywają na urlopie?
Coraz trudniej pracować Ci pod presją czasu?
Odczuwasz zmęczenie, rozdrażnienie, wyczerpanie?
Zastanawiasz się czy organizacje pozarządowe to na pewno właściwe miejsce pracy dla Ciebie?
Więcej →

Zapraszamy na szkolenie Techniki tworzenia projektu

Termin: 25-26.04.2013r. godz. 10:00-17:00
Miejsce: ul. Legnicka 65, Wrocław, sala wykładowa, parter Więcej →

Polski Fundraising – bezpłatne szkolenie

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat Fundraisingu we Wrocławiu w ramach projektu „Polski Fundraising”. Szkolenie odbędzie w dniach 22-25 lipca i jest skierowane do organizacji z województwa dolnośląskiego.

logo_psf
Więcej →

Szkolenie z podstaw fundraisingu oraz planowania działań w organizacji

Chcesz pozyskać środki na działalność własnej organizacji, jesteś zaangażowanym wolontariuszem i chciałbyś wesprzeć fundację lub stowarzyszenie w którym działasz? Chciałbyś nauczyć się nowych metod pozyskiwania funduszy? Jesteś początkującym fundraiserem? Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej. Szkolenie przeprowadzane jest przez rzetelnie przygotowanych profesjonalnych trenerów fundraisingu.

Więcej →