Coaching w organizacjach senioralnych

Projekt skierowany jest do doświadczonych liderów z całej Polski, działających w organizacjach senioralnych, którzy ukończyli 60 rok życia i z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Więcej →