Cechy osobowościowe trenera a metodyka jego pracy szkoleniowej – prelekcja

Podczas referatu zostaną omówione zagadnienia związane z szeroko pojętym „rzemiosłem” trenerów. Zaprezentowane będą m. in.: Pięcioczynnikowa teoria osobowości Paula T. Costy i Robera McCrae’a, klasyfikacja trenerów wyróżniona na podstawie stosowanej przez nich metodyki pracy, rodzaje metod szkoleniowych (aktywizujące
i podające).
Więcej →