Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie IV Edycji Konkursu „zDolne NGO”

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego p. Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić IV Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 r.
Więcej →

Zmiany wysokości środków przeznaczonych na dotacje

Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego kwota środków przeznaczona na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD została zwiększona z 34 505 zł na 88 865 zł.

Więcej →

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – konkurs ofert

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska”.

Więcej →

Powstaje Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 7 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w DRDPP potrwa do 5 sierpnia 2014 r.

Więcej →

III Edycja Konkursu

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń
ma zaszczyt ogłosić III Edycję Konkursu „zDolne NGO”
dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej
prowadzącej działalność w obszarze aktywności obywatelskiej
w latach 2012/2013 roku.
Więcej →