Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatne warsztaty dla organizatorów i instruktorów UTW

Fundacja Pro Scientia Publica zaprasza na bezpłatne warsztaty dla organizatorów i instruktorów UTW.  Warsztaty organizowane są w ramach projektu KEY- Key competencies for Lifelong Learning in education of seniors, realizowanego w ramach programu ERASMUS+.

Więcej →

Rusza projekt „UTW dla społeczności”

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działaniami na rzecz społeczności lokalnej.
Więcej →

PRO Men 50+ program rekreacyjny dla dojrzałych mężczyzn

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w AWF we Wrocławiu serdecznie zapraszają Panów, którzy ukończyli 50. rok życia, do udziału w programie PRO Men 50+ współfinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Więcej →