Spotkanie informacyjne projektu pt.”Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) od 1 września br. realizuje projekt pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). Spotkanie informacyjne dla Dolnego Śląska odbędzie się 21 października w Centrum Sektor 3 we Wrocławiu.

Więcej →