Warsztaty terapeutyczno – edukacyjne Asystent Zdrowienia

Nowy Projekt: ” Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych Zlecana ze Środków PFRON”. Otwarty Dialog zaprasza osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, które przeżyły kryzys psychiczny i mieszkają we Wrocławiu na Warsztaty terapeutyczno – edukacyjne Asystent Zdrowienia. Kontakt w sprawie zapisania się na warsztaty: Joanna Hautz-Sołtysiak tel. 504 693 154 adres mailowy: fundacja@otwartydialog.pl Więcej →