Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław

Zapraszamy organizacje pozarządowe, które mają swoją siedzibę we Wrocławiu, do udziału w projekcie „Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław”.

Więcej →