Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

WBO 2016

Przypominamy, że od 4 stycznia do 2 marca 2016 możemy składać projekty do WBO2016. W tym roku do podziału jest 25 mln PLN. Od 11 stycznia rozpoczynamy, w każdym rejonie, spotkania informacyjne dla mieszkańców.

Więcej →

Szkolenie: Tworzenie wniosków projektowych – poziom podstawowy

Termin: 29.06.2015 (13.30-20.00) – 30.06.2015 (9.30-16.00)
Zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia 22.06.2015 r.)
Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych).
Więcej →

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw – spotkanie informacyjne

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o mikrodotacje w II naborze wniosków, zapraszamy już 18 lutego (środa) w godz. 12.00-15.00 do Centrum Sektor 3.

W ramach spotkania omówimy zasady przygotowywania części opisowej wniosku oraz tworzenia budżetu.

Zgłoszenia na adres email: maleinicjatywy@sektor3.wroclaw.pl do dnia 16 lutego 2015 (poniedziałek).